Medi-Market Group : filosofie

“Democratisering van gezondheids- en welzijnsexpertise”

Bij Medi-Market Group (ex Medicare-Market) zijn wij ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op het beste op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Niemand wil compromissen doen op het gebied van zijn gezondheid en welzijn. Nochtans blijkt uit de studies die wij hebben gedaan dat velen van u het gevoel hebben dat hun behoeften niet voldoende worden gehoord, dat gezondheid vaak een onbetaalbare luxe is en dat de wereld van de gezondheidszorg zich onvoldoende in vraag stelt…

Ervan overtuigd dat het mogelijk is om de dingen anders te doen door uit te gaan van uw behoeften en niet van de gewoonten van de markt, hebben wij ons als missie gesteld om “het meest uitgebreide assortiment van producten en diensten van superieure kwaliteit toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen door de laagste prijzen aan te bieden”, omdat:

  • wij ervan overtuigd zijn dat de beste producten niet noodzakelijkerwijs duur hoeven te zijn;
  • wij niet willen dat er u een onaangename verrassing wacht aan de kassa;
  • kwaliteit en deskundigheid niet voorbehouden mogen zijn voor de bevoorrechten.

Dat is wat wij de “democratisering van gezondheids- en welzijnsexpertise” noemen. Wij moesten dat project concretiseren en hebben het uitgevoerd door twee concepten te ontwikkelen.

Enerzijds een “moderne” apotheek waar wij het aanbod hebben toegespitst op geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de strikte zin maar nieuwe technologieën hebben ingezet en de werkorganisatie geoptimaliseerd om apotheken, “zuivere” adviesruimtes te creëren die bedoeld zijn voor de begeleiding van patiënten in een “medische” omgeving. Daarnaast hebben wij de prijzen van de geneesmiddelen verlaagd en bevorderen wij aankopen die bijdragen tot de vermindering van het tekort van de sociale zekerheid.

“democratisering van gezondheids- en welzijnsexpertise”

Anderzijds een totaal nieuwe soort “para-apotheken”, gespecialiseerde multidisciplinaire centra die prijzen – keuze –advies aanbieden om optimaal te voldoen aan de behoeften van de consumenten die anders dan met geneesmiddelen zorg willen dragen voor hun gezondheid en welzijn. Wij bieden een zo uitgebreid mogelijk assortiment van producten aan, zodat iedereen kan vinden wat het meest geschikt is voor hem, of het nu gaat om een man of vrouw, jong of oud, een sporter die op zijn voeding let of met glutenintolerantie. Keuze betekent ook iedereen volledige informatie en de vrijheid geven om elk product en elke prijs op transparante wijze te vergelijken. Want iedereen verdient kwaliteitsadvies en de beste informatie om de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot zijn gezondheid.  Wij bieden persoonlijk advies van deskundigen in het verkooppunt, maar ook consultaties met diëtisten of naturopaten op afspraak, tegen de laagst mogelijke prijzen.

Een kans, geen bedreiging…

Zoals in alle sectoren schrikt de invraagstelling van de codes en gewoontes de bestaande actoren af (zoals we bijvoorbeeld ook in de muzieksector of de reissector hebben gezien)… Wij zijn er nochtans van overtuigd dat de echte bedreiging voor de apotheken niet onze concepten maar de angst voor verandering, het gebrek aan evolutie is die het imago van de apotheker zou laten verwateren in een groot “geheel”, de weg vrij zou maken voor buitenlandse actoren of “pure players” op het internet en een zodanige ruimte zou laten dat het moeilijk te rechtvaardigen zou zijn om de niet-gespecialiseerde supermarkten te beletten om het monopolie van de apotheken op losse schroeven te zetten.

Wij willen de buurtapotheken niet vervangen. Niets vervangt de persoonlijke band die de apothekers smeden met de patiënt die de apotheek binnengaat, noch de expertise die sommigen ontwikkelen in gespecialiseerde domeinen. En de patiënten weten dat. Het is onze missie om ons op een complementaire wijze te ontwikkelen met de bestaande netwerken van apotheken.

Wij hebben als doel om een oplossing aan te reiken

(1) waarbij gezondheidsproducten niet tot louter commerciële producten worden herleid en

(2) die de rol van de apotheker versterkt, met inachtneming van de deontologie, terwijl we ons klaar maken om de strijd aan te binden met:

  • de oprichting van “discount”-apotheken, afkomstig uit het buitenland, die enkele “bestsellers” onder druk zetten;
  • de verschuiving van kwaliteitsproducten van de para-apotheek (of zelfs van geneesmiddelen) naar niet-gespecialiseerde supermarkten die geen advies of controle aanbieden;
  • “pure players”-websites (wij bieden meer dan alleen maar een webpagina aan onze klanten).

In de para-apotheek willen wij verder gaan: wij hebben de ambitie om een echt professioneel vak te ontwikkelen ten voordele van de consumenten. Veel studies hebben aangetoond dat, terwijl de para-apotheken de producten met de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbieden, de Belgen (in tegenstelling tot wat er bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt) niet noodzakelijkerwijs de reflex hebben om er hun verzorgingsproducten te kopen… maar vooral voor de supermarken (of de parfumerieën) kiezen. Het is die trend die wij willen helpen keren.

Wij hebben als doel om oplossingen aan te bieden die voldoen aan de nieuwe verwachtingen van de patiënten en de consumenten. Dat blijft echter een proefproject en wij beseffen dat wij bescheiden moeten blijven. Daarom zijn wij ook geïnteresseerd in een samenwerking met alle actoren en hopen onze constructieve dialoog met de sector te kunnen voortzetten. Wij kunnen echter geen toegevingen doen met betrekking tot bepaalde waarden die ons essentieel lijken. Want wat voor ons in de eerste plaats van belang is, is het verdedigen en beschermen van onze klanten en hun rechten.

Interview met Cédric Antoine

Cédric Antoine

Maak kennis met Cedric Antoine, de huidige CEO van Medi-Market Group (ex Medicare-Market) en opvolger van Yvan Verougstraete.

Bekijk hier het interview met Cédric Antoine.

Klik hier om het interview LN24 met Cédric Antoine.

Wat is het doel van Medi-Market?

Medi-Market is een winkelketen. We zijn in 2023 al acht jaar in België gevestigd. We verkopen parafarmacie- en apotheekproducten op een winkelruimte van 400 vierkante meter. Dat zijn inderdaad medicijnen in de apotheek plus alles wat een apotheek verkoopt in onze parafarmacie.Concreet gaat het over producten zoals dermacosmeticaproducten en voedingssupplementen. We hebben een zeer ruim aanbod in onze winkels van zo’n 400 vierkante meter en verkopen aan een breed publiek, tegen scherpe prijzen.

Ligt de focus op een breed publiek en scherpe prijzen?

We zijn op de markt gekomen met het idee om tegen eerlijke prijzen te verkopen. Om producten toegankelijk te maken. We willen expertise rond gezondheid en welzijn bereikbaar maken voor zo veel mogelijk mensen.

Hoe zien de groeidoelstellingen eruit?

 Medi-Market is en blijft een familiebedrijf dat in een stroomversnelling zit. Alles op het juiste pad krijgen voor de overgang van startup naar scale-up is inderdaad één van de uitdagingen. We moeten onze teams doen groeien, ze opleiden en onze tools aanpassen zodat we onze klanten correct kunnen bedienen. Zo kan het bedrijf groeien en kunnen we zorgen dat het meer dan één pijl op zijn boog heeft.

De belangrijkste uitdaging is de snelle ontwikkeling van het bedrijf voortzetten.

Vorig jaar zijn we met 30% gegroeid en we zetten die trend door. We zullen nog een jaar tussen de 20 en 30% groeicurve zitten.  

Wat is de omzet van Medi-Market in 2022?

We verwachten een omzet van zo’n 300 miljoen  voor de hele groep, wat ons een groot bedrijf maakt. De uitdagingen waar we voor staan, zijn winkels blijven openen en het team adolescenten opleiden tot volwassenen.

Een kantnota over de afgelopen 2 jaren. We hebben net als veel andere bedrijven geleden onder corona. Toen was er onzekerheid. Toen werd de groei wat afgeremd en waren er stijgende kosten om het bedrijf verder uit te bouwen. Die tijd ligt achter ons. Nu hebben we een winstgevend model waarmee we gerust naar de toekomst kunnen kijken. Het nettoresultaat is positief, wat maakt dat we onze investeringen kunnen afschrijven, onze groei bestendigen en nieuwe winkels openen.

Waar ligt de uitbreiding van Medi-Market?

We kunnen nog uitbreiden in België. Dit jaar openen we 12 nieuwe winkels in België. We breiden inderdaad voornamelijk uit in Vlaanderen, ook al zetten we ook nog in op Wallonië en Luxemburg. En op Italië, wat ons belangrijkste veroveringsgebied is.

Waarom ook Italië?

Omdat je daar historisch gezien een gelijkaardige opdeling hebt tussen de parafarmacie en de apotheek, een beetje zoals in België. Er zijn veel kleine handelaars, waardoor er plaats is voor een retailer zoals wij, die het supermarktgegeven toepast op de parafarmacie.

Hoe past de e-commerce in de Medi-Market strategie?

We zijn al sinds onze start bezig met e-commerce. We geloven sterk in dat kanaal, maar vanuit een omnichannel-visie. We willen zorgen dat de consument zijn aankopen kan doen volgens zijn leefsituatie. Als hij naar de winkel wilt komen, kan dat, maar dat kan veranderen.
Dat zal ook veranderen, want wij hebben een prima website en een competitief aanbod op het internet.

Hoe groot is het fysieke en het digitale deel?

Momenteel is het e-commerce-gedeelte ongeveer 5 à 6%. We zien dat dit steeds gedeelte wordt.

Komt dat ook door de klantervaringen of zorgt de e-commerce ook voor nieuwe klanten? 

Dat gebeurt via alle kanalen.

Zijn dat twee types klanten?

Er is een overlap. We hebben klanten die naar de winkel komen en af en toe een aankoop doen, maar ook klanten die enkel online kopen. Het is fijn dat we die twee activiteiten samen kunnen uitbouwen.

Hoe belangrijk ik data bij Medi-Market?

We besteden bij Medi-Market veel aandacht aan het beheren en structureren van gegevens.

Inderdaad, de architectuur. Ik zei: ‘We gaan van adolescentie naar volwassenheid”. Als je bij de opstart beperkte middelen hebt, ligt je focus daar niet op. We merken soms dat onze systemen niet perfect op elkaar aansluiten. Praktische informatie raadplegen met alle gegevens in één tabel, dat gaat niet altijd eenvoudig. We werken aan een betrouwbaarder een veiliger systeem, ook voor onze medewerkers.

Wat wint u bij een beter inzet van die gegevens?

Er zijn meerdere uitdagingen, vooral bij de klant. We hebben onderzoek gedaan naar zijn verwachtingen wat betreft ons aanbod. Als we zijn winkelmand beter kennen, kunnen we ons efficiënter ontwikkelen en beter aan zijn verwachtingen voldoen. Maar ook bij onze teams. Goeie tools om mee te werken, helpen het bedrijf. Met goede informatie kunnen onze medewerkers hun dagelijkse taken beter uitvoeren. Dat zorgt voor meer rust en zo voelen ze zich beter in hun vel bij Medi-Market.

Werven jullie voortdurend?

De openingen van nieuwe winkel is momenteel prioritair. Het zijn er veel en ze moeten allemaal slagen. Dit gaat gepaard met het werven van de juiste teams. En ja, we werven inderdaad voortdurend. Human resources is hierin heel belangrijk en in volle ontwikkeling bij Medi-Market.

Zijn opleidingen een focuspunt?

We besteden veel aandacht aan de opleiding van onze medewerkers. Zo ga je van adolescentie naar volwassenheid, door een goede opleiding. Een belangrijk onderwerp voor de toekomst. Ik gebruik een uitdrukking die makkelijk te vatten is : ‘Ik wil dat Medi-Market de Decathlon van de gezondheid wordt.’ Dat is ambitieus, want onze medewerkers en medewerksters moeten gepassioneerd zijn door gezondheid en die passie overdragen op onze klanten en patiënten.

Medi-Market als de Decathlon van de gezondheid.

Daar haal ik veel inspiratie. Ik heb bewondering voor wat Decathlon gedaan heeft voor de sport. Vervang sport door gezondheid en je weet hoe ik de toekomst van Medi-Market zie.

Welke maatschappelijke kwestie staat voorop?

Er zijn er veel, maar als ik er één moet noemen, zeg ik de klimaatverandering en duurzaamheid, het feit dat we in een wereld leven die we stilaan kapotmaken. Ik durf te zeggen dat dat thema niet veel goeds belooft. Ik wil graag op mijn nederige bedrijfsniveau, onze medewerkers verenigen om manieren te vinden die bijdragen aan een betere wereld.

Is uw bedrijf deel van het probleem of van de oplossing?

Historisch gezien wellicht, deel van het probleem, maar nu misschien wel van de oplossing. Het is niet alleen aan de overheid om die te vinden. Een verenigde bedrijfswereld die zich daarvoor inzet, kan de zaken veranderen.