Privacy

Persoonsgegevens

Medi-Market Group is bekommerd om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij uw bezoeken aan zijn website en is zich bewust van het belang dat u daaraan hecht. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen in het kader van uw gebruik van deze website. Medi-Market Group verzamelt geen persoonsgegevens op deze website.

Cookies

Een ‘cookie’ is een klein informatiebestand dat automatisch opgeslagen wordt op de computer van een gebruiker wanneer hij deze website bezoekt. Deze “cookie” laat niet toe om de gebruiker te identificeren, maar dient om informatie in verband met de navigatie van de gebruiker op de website op te slaan. Het gebruik van een “cookie” kan de toegang tot de website en de navigatie vereenvoudigen. Hij kan ook worden gebruikt om de presentatie van de website te personaliseren voor elke bezoeker. De gebruiker kan zich tegen het opslaan van “cookies” verzetten door zijn browser te configureren. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie hieromtrent.