Wettelijke vermeldingen

Informatie

Medi-Market Group N.V. (ex Medicare-Market N.V.)
Maatschappelijke zetel: Chaussée de Louvain 479, 1380 Lasne, België
E-mailadres: support-nl@medi-market.be
Ondernemingsnummer: 0543.409.935
Verantwoordelijke uitgever: Yvan Verougstraete

Aansprakelijkheidsbepaling

De door Medi-Market Group (ex Medicare-Market) online geplaatste informatie is voorbehouden voor privégebruik en elk ander gebruik is verboden. Medicare-Market staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie en het daaruit voortvloeiende gebruik. In het algemeen kan Medi-Market Group (ex Medicare-Market) niet aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

Alle elementen op de website medi-market-group.be zijn de exclusieve eigendom van Medi-Market Group (ex Medicare-Market) en worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Reproductie van het geheel of een deel van deze website, of enig ander gebruik, is strikt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Medi-Market Group N.V. (ex Medicare-Market N.V.).