Retour

Alle aanvragen van de Orde en de APB verworpen

De voorzitster van de Rechtbank van Koophandel van Nijvel verwerpt alle eisen van de APB en de Orde der apothekers tegen de parafarmacieën Medi-Market en de apotheken van PharmaClic.

Dit is goed nieuws voor de klanten en patiënten.

Medi-Market en PharmaClic zullen alle actoren binnen de sector de hand blijven reiken, met inbegrip van de Orde der apothekers en de APB, om de ethische en wettelijke vereisten van deze beroepen te verzoenen met de noodzakelijke evolutie van de sector.

De persbericht lezen