Retour

Medi-Market steunt Pink Ribbon !

Donaties gaat integraal naar Pink Ribbon. Hun missie is het aantal borstkankers verlagen door preventie aan te moedigen en het vroeger op te sporen. Zo kunnen ze de levenskwaliteit verbeteren van mensen die door deze ziekte getroffen worden, zowel tijdens als na de behandeling.

Oorsprong van Pink Ribbon…

Zo’n 30 jaar geleden, in 1992, in een periode waarin duizenden vrouwen overleden aan borstkanker maar er amper over gesproken werd, lanceerde Evelyn Lauder, schoondochter van Estée Lauder, de eerste « Breast Cancer Awareness »-campagne.

Overtuigd van het belang van communicatie in de strijd tegen de ziekte, zette zij zich onvermoeibaar in voor Pink Ribbon-campagnes die het brede publiek sensibiliseerden, aandacht vroegen voor borstkanker en fondsen verzamelden voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Evelyn Lauder overleed helaas in november 2011, maar dankzij het roze lintje blijft haar initiatief voortleven.

De doelstellingen van Pink Ribbon zijn drieledig :

In eerste instantie wil Pink Ribbon de visibiliteit en de kennis rond borstkanker vergroten.

Daarnaast wil het de dialoog bevorderen, angstgevoelens en gevoelens van eenzaamheid verminderen en taboes doorbreken door bepaald gedrag en attitudes aan te moedigen.

Tot slot wil Pink Ribbon concrete projecten ondersteunen die het welzijn en de levenskwaliteit verbeteren van vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met borstkanker en hun omgeving.